سبقت


نمودار

ازتاریخ:

روز

ماه

سال

تا تاریخ:

روز

ماه

سال

سایپا

Paris

سایپا

سایپا 111 سفید

1399-12-17

قیمت 128,000,000 تومان

قیمت قبل 129,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

سایپا

سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)

1399-01-20

قیمت 60,300,000 تومان

قیمت قبل 66,300,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-6,000,000 تومان

Paris

سایپا

سایپا 131 سفید

1399-12-17

قیمت 109,000,000 تومان

قیمت قبل 110,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

سایپا

سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)

1399-01-20

قیمت 59,000,000 تومان

قیمت قبل 61,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

سایپا

سایپا 132 سفید

1399-12-17

قیمت 117,000,000 تومان

قیمت قبل 115,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

سایپا

سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)

1399-01-20

قیمت 59,500,000 تومان

قیمت قبل 62,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-2,500,000 تومان

Paris

سایپا

سایپا 151 سفید

1399-12-17

قیمت 110,000,000 تومان

قیمت قبل 109,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

1,000,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا سفید

1399-12-17

قیمت 121,000,000 تومان

قیمت قبل 120,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

1,000,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا سفید رینگ فولادی

1399-09-20

قیمت 121,000,000 تومان

قیمت قبل 120,000,000 تومان

1399-09-19

اختلاف

1,000,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا دوگانه‌سوز (سفید)

1398-04-15

قیمت 58,000,000 تومان

قیمت قبل 59,000,000 تومان

1398-03-26

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا دوگانه‌سوز (تنوع رنگ)

1398-04-12

قیمت 58,000,000 تومان

قیمت قبل 59,300,000 تومان

1398-03-26

اختلاف

-1,300,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا 2 سفید

1399-12-17

قیمت 129,000,000 تومان

قیمت قبل 134,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا ۲ (تنوع رنگ)

1399-01-20

قیمت 75,600,000 تومان

قیمت قبل 78,600,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید)

1398-02-24

قیمت 57,000,000 تومان

قیمت قبل 55,000,000 تومان

1398-02-18

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ)

1398-02-24

قیمت 57,000,000 تومان

قیمت قبل 55,000,000 تومان

1398-02-18

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

سایپا

ساینا فول

1399-10-18

قیمت 138,000,000 تومان

قیمت قبل 132,000,000 تومان

1399-10-17

اختلاف

6,000,000 تومان

Paris

سایپا

ساینا ساده

1399-12-17

قیمت 137,000,000 تومان

قیمت قبل 135,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

سایپا

ساینا اتوماتیک

1398-10-08

قیمت 0 تومان

قیمت قبل 0 تومان

1398-09-19

اختلاف

0 تومان

Paris

سایپا

کوییک اتوماتیک پلاس مدل 1399

1399-12-17

قیمت 242,000,000 تومان

قیمت قبل 245,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

سایپا

وانت زامیاد رادیال

1399-12-17

قیمت 230,000,000 تومان

قیمت قبل 231,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

سایپا

وانت زامیاد گازسوز

1399-12-17

قیمت 239,000,000 تومان

قیمت قبل 240,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

سایپا

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

1398-08-06

قیمت 86,600,000 تومان

قیمت قبل 85,400,000 تومان

1398-07-28

اختلاف

1,200,000 تومان

Paris

سایپا

آریو اتوماتیک مدل 1399

1399-12-17

قیمت 385,000,000 تومان

قیمت قبل 380,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

سایپا

چانگان CS35 مدل 1399

1399-12-17

قیمت 467,000,000 تومان

قیمت قبل 466,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

1,000,000 تومان

Paris

سایپا

کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای

1398-01-06

قیمت 204,630,000 تومان

قیمت قبل 167,490,000 تومان

1397-10-27

اختلاف

37,140,000 تومان

Paris

سایپا

کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال)

1398-02-29

قیمت 280,000,000 تومان

قیمت قبل 240,000,000 تومان

1398-02-24

اختلاف

40,000,000 تومان

Paris

سایپا

کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک

1398-07-06

قیمت 287,000,000 تومان

قیمت قبل 293,000,000 تومان

1398-06-24

اختلاف

-6,000,000 تومان

Paris

سایپا

کوییک دنده ای فول

1399-12-17

قیمت 145,000,000 تومان

قیمت قبل 141,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

4,000,000 تومان

Paris

سایپا

آریو دنده ای 1.6 لیتر مدل 1398

1399-12-17

قیمت 258,000,000 تومان

قیمت قبل 260,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

سایپا

سیتروئن C3 (تیپ ۱)

1399-02-01

قیمت 502,000,000 تومان

قیمت قبل 509,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-7,000,000 تومان

Paris

سایپا

سیتروئن C3 (تیپ ۲)

1398-11-08

قیمت 432,000,000 تومان

قیمت قبل 420,000,000 تومان

1398-11-05

اختلاف

12,000,000 تومان

Paris

سایپا

وانت پادرا

1398-10-11

قیمت 130,000,000 تومان

قیمت قبل 128,000,000 تومان

1398-10-09

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

سایپا

کوییک دنده‌ ای R فول

1399-12-17

قیمت 146,000,000 تومان

قیمت قبل 145,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

1,000,000 تومان

Paris

سایپا

وانت زامیاد دیزل یورو 5

1399-12-17

قیمت 265,000,000 تومان

قیمت قبل 266,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

سایپا

سیتروئن C3 مدل 1398 مونتاژ - رینگ فرانسوی

1399-12-17

قیمت 860,000,000 تومان

قیمت قبل 865,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا 2 پلاس سفید

1399-12-17

قیمت 141,000,000 تومان

قیمت قبل 143,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

سایپا

سایپا 151 پلاس 1399

1399-12-17

قیمت 120,000,000 تومان

قیمت قبل 123,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

سایپا

ساینا پلاس دنده ای - مدل1399

1399-12-17

قیمت 142,000,000 تومان

قیمت قبل 144,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا دوگانه سوز sx مدل 1398

1399-12-17

قیمت 123,000,000 تومان

قیمت قبل 124,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا صندوق دار پلاس مدل 1399

1399-12-17

قیمت 128,000,000 تومان

قیمت قبل 130,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

-2,000,000 تومان

کیا موتورز

Paris

کیا موتورز

کیا سراتو 2000 مونتاژ اتوماتیک (آپشنال)

1399-12-17

قیمت 800,000,000 تومان

قیمت قبل 805,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا پیکانتو

1399-02-04

قیمت 265,000,000 تومان

قیمت قبل 413,750,000 تومان

1397-12-15

اختلاف

-,148,750,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا سراتو ۲۰۱۷

1398-09-18

قیمت 470,000,000 تومان

قیمت قبل 440,000,000 تومان

1398-09-16

اختلاف

30,000,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا سراتو 2000 اتوماتیک مدل 2018

1399-12-17

قیمت 1,240,000,000 تومان

قیمت قبل 1,200,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

40,000,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا اسپورتیج GT لاین مدل 2017

1399-12-17

قیمت 1,900,000,000 تومان

قیمت قبل 1,860,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

40,000,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا اپتیما GT لاین شرکتی - مدل 2017

1399-12-17

قیمت 1,730,000,000 تومان

قیمت قبل 1,770,000,000 تومان

1399-12-09

اختلاف

-40,000,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا اپتیما JF فول GT مدل ۲۰۱۸

1397-09-03

قیمت 266,583,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

266,583,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا سورنتو GT لاین مدل 2017

1399-12-17

قیمت 2,400,000,000 تومان

قیمت قبل 2,380,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

20,000,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا سورنتو GT لاین مدل 2018

1399-12-17

قیمت 3,000,000,000 تومان

قیمت قبل 2,800,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

200,000,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا اسپورتیج ۲۰۱۸

1399-09-29

قیمت 2,030,000,000 تومان

قیمت قبل 1,980,000,000 تومان

1399-09-23

اختلاف

50,000,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا سورنتو ۲۰۱۸

1399-01-20

قیمت 1,470,000,000 تومان

قیمت قبل 1,500,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

-30,000,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا اپتیما هیبرید مدل 2018

1399-12-17

قیمت 1,850,000,000 تومان

قیمت قبل 1,860,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا اسپورتیج مدل 2018

1399-10-16

قیمت 1,900,000,000 تومان

قیمت قبل 1,950,000,000 تومان

1399-10-14

اختلاف

-50,000,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا سورنتو ، GT لاین 2017

1399-03-19

قیمت 1,360,000,000 تومان

قیمت قبل 1,350,000,000 تومان

1399-02-21

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا اسپورتیج GT لاین مدل 2018

1399-12-17

قیمت 2,060,000,000 تومان

قیمت قبل 2,000,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

60,000,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا اپتیما GT لاین وارداتی - مدل 2017

1399-12-17

قیمت 1,550,000,000 تومان

قیمت قبل 1,600,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

-50,000,000 تومان

ایران خودرو

Paris

ایران خودرو

وانت آریسان مدل 1399

1399-12-17

قیمت 148,000,000 تومان

قیمت قبل 149,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سمند LX XU7 - مدل 1399

1399-12-17

قیمت 185,000,000 تومان

قیمت قبل 184,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سمند EF7

1399-12-17

قیمت 203,000,000 تومان

قیمت قبل 2,001,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

-1,798,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰

1398-08-04

قیمت 0 تومان

قیمت قبل 82,000,000 تومان

1398-07-06

اختلاف

-82,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سمند EF7 دوگانه سوز کد 16

1399-12-17

قیمت 224,000,000 تومان

قیمت قبل 221,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

3,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سمند سورن

1399-01-20

قیمت 125,000,000 تومان

قیمت قبل 135,000,000 تومان

1398-12-19

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سمند سورن توربو

1398-04-19

قیمت 122,000,000 تومان

قیمت قبل 121,000,000 تومان

1398-04-19

اختلاف

1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا (تیپ ۲)

1399-12-17

قیمت 272,000,000 تومان

قیمت قبل 268,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

4,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا پلاس (تیپ ۱)

1399-09-18

قیمت 310,000,000 تومان

قیمت قبل 299,000,000 تومان

1399-09-17

اختلاف

11,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا پلاس توربو (تیپ ۱)

1399-08-03

قیمت 430,000,000 تومان

قیمت قبل 435,000,000 تومان

1399-07-30

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو GLX 405

1399-12-17

قیمت 187,000,000 تومان

قیمت قبل 185,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو GLX 405 دوگانه سوز

1399-12-17

قیمت 185,000,000 تومان

قیمت قبل 186,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو SLX 405

1399-12-17

قیمت 194,000,000 تومان

قیمت قبل 193,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس . کد ۲۹

1398-03-26

قیمت 102,000,000 تومان

قیمت قبل 98,000,000 تومان

1398-03-23

اختلاف

4,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس . کد ۳۲

1398-03-26

قیمت 101,000,000 تومان

قیمت قبل 97,000,000 تومان

1398-03-23

اختلاف

4,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس سال

1399-12-17

قیمت 212,000,000 تومان

قیمت قبل 211,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۱۳

1398-04-19

قیمت 121,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

1398-04-15

اختلاف

121,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۱۵

1398-04-19

قیمت 124,000,000 تومان

قیمت قبل 125,000,000 تومان

1398-03-29

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس اتوماتیک با رینگ

1399-12-17

قیمت 310,000,000 تومان

قیمت قبل 312,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو 207 دنده‌ ای 1399

1399-12-17

قیمت 279,000,000 تومان

قیمت قبل 274,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو 207 اتوماتیک با رینگ

1399-12-17

قیمت 408,000,000 تومان

قیمت قبل 400,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

8,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو 207 صندوقدار با رینگ - 1399

1399-07-14

قیمت 445,000,000 تومان

قیمت قبل 440,000,000 تومان

1399-07-13

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو 206 تیپ 2 ساده

1399-12-17

قیمت 192,000,000 تومان

قیمت قبل 190,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو 206 تیپ 5

1399-07-03

قیمت 244,000,000 تومان

قیمت قبل 243,000,000 تومان

1399-07-02

اختلاف

1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو 206 صندوقدار

1399-07-03

قیمت 239,000,000 تومان

قیمت قبل 238,000,000 تومان

1399-07-02

اختلاف

1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو 2008 مدل 1399

1399-12-17

قیمت 910,000,000 تومان

قیمت قبل 905,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو 508 GT لاین مدل 2017

1399-12-17

قیمت 1,350,000,000 تومان

قیمت قبل 1,340,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رانا LX مدل 1399

1399-12-17

قیمت 207,000,000 تومان

قیمت قبل 205,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دانگ فنگ H30 با رینگ - 1398

1399-12-17

قیمت 365,000,000 تومان

قیمت قبل 364,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رنو تندر پیکاپ

1398-04-19

قیمت 107,000,000 تومان

قیمت قبل 105,000,000 تومان

1398-03-23

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رنو تندر E2 بدون رینگ

1399-12-17

قیمت 315,000,000 تومان

قیمت قبل 312,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

3,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رنو تندر پلاس دنده ‌ای با رینگ - مدل 1398

1399-12-13

قیمت 360,000,000 تومان

قیمت قبل 365,000,000 تومان

1399-12-12

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رنو تندر پلاس اتوماتیک بدون رینگ - 1398

1399-12-17

قیمت 415,000,000 تومان

قیمت قبل 411,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

4,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

هایما اس 5 توربو ( S5 ) مدل 1398

1399-12-17

قیمت 680,000,000 تومان

قیمت قبل 670,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

هایما اس 7 توربو ( S7 ) مدل 1399

1399-12-17

قیمت 695,000,000 تومان

قیمت قبل 693,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی مدل 1399

1399-12-17

قیمت 765,000,000 تومان

قیمت قبل 762,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

3,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رنو کپچر مدل 2018 - با گرمکن

1399-12-17

قیمت 890,000,000 تومان

قیمت قبل 895,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سوزوکی ویتارا

1398-12-03

قیمت 640,000,000 تومان

قیمت قبل 620,000,000 تومان

1398-11-30

اختلاف

20,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا (تیپ ۱)

1399-12-17

قیمت 260,000,000 تومان

قیمت قبل 257,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

3,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا پلاس توربو اتوماتیک

1399-12-17

قیمت 420,000,000 تومان

قیمت قبل 418,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا پلاس (تیپ ۲)

1399-06-27

قیمت 322,000,000 تومان

قیمت قبل 320,000,000 تومان

1399-06-26

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۱۶

1398-04-19

قیمت 112,000,000 تومان

قیمت قبل 116,000,000 تومان

1398-04-09

اختلاف

-4,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۱۷

1398-04-15

قیمت 113,000,000 تومان

قیمت قبل 116,000,000 تومان

1398-04-11

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۱۹

1398-11-23

قیمت 137,500,000 تومان

قیمت قبل 138,200,000 تومان

1398-11-20

اختلاف

-,700,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۳۰۱

1398-04-16

قیمت 220,000,000 تومان

قیمت قبل 210,000,000 تومان

1398-03-23

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دانگ فنگ H30 بدون رینگ - 1398

1399-12-17

قیمت 344,000,000 تومان

قیمت قبل 345,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دانگ فنگ S30

1398-04-16

قیمت 149,000,000 تومان

قیمت قبل 150,000,000 تومان

1398-03-29

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۱۸

1398-11-23

قیمت 135,600,000 تومان

قیمت قبل 136,500,000 تومان

1398-11-20

اختلاف

-,900,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس دوگانه سوز

1399-12-17

قیمت 231,000,000 تومان

قیمت قبل 228,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

3,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده)

1399-03-01

قیمت 145,000,000 تومان

قیمت قبل 150,000,000 تومان

1399-02-29

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول)

1399-03-03

قیمت 120,000,000 تومان

قیمت قبل 135,000,000 تومان

1399-02-29

اختلاف

-15,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده)

1399-03-24

قیمت 148,000,000 تومان

قیمت قبل 143,000,000 تومان

1399-03-21

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول)

1399-03-03

قیمت 150,000,000 تومان

قیمت قبل 140,000,000 تومان

1399-02-31

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رنو تندر E2 با رینگ - مدل 1398

1399-12-17

قیمت 337,000,000 تومان

قیمت قبل 332,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رنو تندر پلاس اتوماتیک با رینگ - 1398

1399-12-17

قیمت 430,000,000 تومان

قیمت قبل 432,000,000 تومان

1399-12-12

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پیکاپ دوکابین فوتون دیزل مدل 1399

1399-12-17

قیمت 800,000,000 تومان

قیمت قبل 805,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو 207 صندوقدار اتوماتیک با رینگ - مدل 1399

1399-12-17

قیمت 384,000,000 تومان

قیمت قبل 390,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

-6,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رنو تندر پلاس اتوماتیک بدون رینگ

1399-09-19

قیمت 528,000,000 تومان

قیمت قبل 521,000,000 تومان

1399-09-18

اختلاف

7,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس اتوماتیک بدون رینگ

1399-12-17

قیمت 297,000,000 تومان

قیمت قبل 295,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (با رینگ)

1399-03-07

قیمت 240,000,000 تومان

قیمت قبل 182,000,000 تومان

1398-11-08

اختلاف

58,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

وانت زامیاد (رادیال)

1399-03-24

قیمت 113,000,000 تومان

قیمت قبل 115,000,000 تومان

1399-03-22

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۲۱

1399-03-03

قیمت 124,000,000 تومان

قیمت قبل 164,000,000 تومان

1399-02-29

اختلاف

-40,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۲۳

1399-03-03

قیمت 120,000,000 تومان

قیمت قبل 163,000,000 تومان

1399-02-29

اختلاف

-43,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا پلاس توربو

1399-09-18

قیمت 381,000,000 تومان

قیمت قبل 373,000,000 تومان

1399-09-17

اختلاف

8,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX TU5

1399-12-17

قیمت 249,000,000 تومان

قیمت قبل 248,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو 508

1398-12-06

قیمت 775,000,000 تومان

قیمت قبل 765,000,000 تومان

1398-11-28

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۲۵

1399-02-29

قیمت 166,000,000 تومان

قیمت قبل 168,000,000 تومان

1399-02-28

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 16

1399-03-24

قیمت 143,000,000 تومان

قیمت قبل 145,000,000 تومان

1399-03-22

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سمند سورن ELX 1399

1399-12-17

قیمت 236,000,000 تومان

قیمت قبل 233,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

3,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سوزوکی ویتارا اتومات مدل 1398

1399-12-17

قیمت 960,000,000 تومان

قیمت قبل 965,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو 206 تیپ 2 فول

قیمت 0 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

0 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو 206 تیپ 5 فول

1399-12-17

قیمت 260,000,000 تومان

قیمت قبل 257,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

3,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو 206 صندوقدار فول

1399-12-17

قیمت 258,000,000 تومان

قیمت قبل 256,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو 207 پانوراما مدل 1399

1399-12-17

قیمت 318,000,000 تومان

قیمت قبل 322,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

-4,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رانا پلاس 1399

1399-12-17

قیمت 235,000,000 تومان

قیمت قبل 240,000,000 تومان

1399-12-11

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سمند سورن پلاس 1399

1399-12-17

قیمت 287,000,000 تومان

قیمت قبل 288,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو 206 تیپ 5 ساده

1399-12-17

قیمت 255,000,000 تومان

قیمت قبل 253,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا پلاس (تیپ 1) بدون سانروف - دو ایربگ

1399-12-17

قیمت 293,000,000 تومان

قیمت قبل 290,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

3,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا پلاس (تیپ 2) با سانروف - چهار ایربگ

1399-12-17

قیمت 303,000,000 تومان

قیمت قبل 305,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا پلاس دنده ای توربو با سانروف - چهار ایربگ

1399-12-17

قیمت 354,000,000 تومان

قیمت قبل 352,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو 207 اتوماتیک بدون رینگ

1399-11-19

قیمت 390,000,000 تومان

قیمت قبل 389,000,000 تومان

1399-11-18

اختلاف

1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو 206 صندوقدار ساده

1399-12-17

قیمت 250,000,000 تومان

قیمت قبل 246,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

4,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دانگ فنگ SX6 مدل 1399

1399-12-17

قیمت 590,000,000 تومان

قیمت قبل 585,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

ساوانا مدل 1399

1399-10-17

قیمت 885,000,000 تومان

قیمت قبل 882,000,000 تومان

1399-10-15

اختلاف

3,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو 207 صندوقدار بدون رینگ - مدل 1398

1399-12-17

قیمت 369,000,000 تومان

قیمت قبل 366,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

3,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو 207 اتوماتیک پانوراما

1399-12-17

قیمت 414,000,000 تومان

قیمت قبل 415,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

-1,000,000 تومان

پارس خودرو

Paris

پارس خودرو

برلیانس H220 دنده ای مدل 1398

1399-12-17

قیمت 260,000,000 تومان

قیمت قبل 265,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H220 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی

1399-01-24

قیمت 0 تومان

قیمت قبل 67,790,000 تومان

1397-10-25

اختلاف

-67,790,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H220 اتوماتیک

1397-10-22

قیمت 84,790,000 تومان

قیمت قبل 84,870,000 تومان

1397-10-20

اختلاف

-80,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H230 دنده ای مدل 1399

1399-12-17

قیمت 260,000,000 تومان

قیمت قبل 280,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H230 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی

1397-10-22

قیمت 68,790,000 تومان

قیمت قبل 68,950,000 تومان

1397-10-20

اختلاف

-,160,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H230 اتوماتیک

1397-10-23

قیمت 84,840,000 تومان

قیمت قبل 84,940,000 تومان

1397-10-22

اختلاف

-,100,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H320 دنده‌ای ۱.۵

1397-10-22

قیمت 86,920,000 تومان

قیمت قبل 86,860,000 تومان

1397-10-20

اختلاف

60,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H320 دنده ای 1.6 مدل 1399

1399-12-17

قیمت 325,000,000 تومان

قیمت قبل 320,000,000 تومان

1399-12-09

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H320 . اتوماتیک

1398-11-12

قیمت 175,000,000 تومان

قیمت قبل 173,000,000 تومان

1398-11-05

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۶

1398-04-01

قیمت 169,000,000 تومان

قیمت قبل 163,000,000 تومان

1398-03-23

اختلاف

6,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H330 دنده‌ای ۱.۵

1397-10-22

قیمت 89,970,000 تومان

قیمت قبل 89,890,000 تومان

1397-10-20

اختلاف

80,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H330 دنده ای 1.65 مدل 1397

1399-12-17

قیمت 330,000,000 تومان

قیمت قبل 260,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

70,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا

1397-10-22

قیمت 105,870,000 تومان

قیمت قبل 105,800,000 تومان

1397-10-20

اختلاف

70,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H330 اتوماتیک 1.65 مدل 1399

1399-12-17

قیمت 380,000,000 تومان

قیمت قبل 385,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۵

1397-10-22

قیمت 109,960,000 تومان

قیمت قبل 110,000,000 تومان

1397-10-20

اختلاف

-40,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس کراس 1.65 سی سی - 1399

1399-12-17

قیمت 410,000,000 تومان

قیمت قبل 415,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

رنو تندر ۹۰

1398-11-20

قیمت 175,000,000 تومان

قیمت قبل 172,000,000 تومان

1398-11-15

اختلاف

3,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

رنو پارس تندر مدل 1399

1399-12-17

قیمت 330,000,000 تومان

قیمت قبل 325,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

رنو ساندرو – دنده‌ای

1398-07-02

قیمت 132,000,000 تومان

قیمت قبل 135,000,000 تومان

1398-06-31

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1399

1399-12-17

قیمت 455,000,000 تومان

قیمت قبل 460,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ای

1398-07-02

قیمت 151,000,000 تومان

قیمت قبل 153,000,000 تومان

1398-06-31

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

رنو ساندرو استپ‌ وی اتوماتیک مدل 1399

1399-12-17

قیمت 510,000,000 تومان

قیمت قبل 505,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

پیکاپ دوکابین ریچ مدل 1399

1399-12-17

قیمت 540,000,000 تومان

قیمت قبل 535,000,000 تومان

1399-12-11

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

لیفان X50 (اتوماتیک)

1398-05-13

قیمت 135,000,000 تومان

قیمت قبل 145,000,000 تومان

1398-03-18

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

لیفان ۸۲۰

1398-05-14

قیمت 270,000,000 تومان

قیمت قبل 275,000,000 تومان

1398-05-07

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس کراس. اتوماتیک 1.6 + مولتی

1399-03-10

قیمت 260,000,000 تومان

قیمت قبل 231,000,000 تومان

1399-03-03

اختلاف

29,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H320 اتوماتیک 1.65 مدل 1398

1399-12-17

قیمت 375,000,000 تومان

قیمت قبل 380,000,000 تومان

1399-12-03

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H330 دنده‌ای 1.6

1399-03-10

قیمت 177,000,000 تومان

قیمت قبل 181,000,000 تومان

1399-02-25

اختلاف

-4,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H320 اتوماتیک 1.65 مدل 1397

1399-10-20

قیمت 325,000,000 تومان

قیمت قبل 324,000,000 تومان

1399-10-10

اختلاف

1,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H330 اتوماتیک 1.6 + مولتی‌مدیا

1399-03-10

قیمت 203,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

203,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

رنو ساندرو استپ‌ وی دنده ای مدل 1397

1399-12-17

قیمت 395,000,000 تومان

قیمت قبل 390,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

5,000,000 تومان

کرمان موتور

Paris

کرمان موتور

لیفان X60 اتوماتیک مدل 1397

1399-12-17

قیمت 375,000,000 تومان

قیمت قبل 370,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

کرمان موتور

جک J4 اتوماتیک - 1399

1399-12-17

قیمت 325,000,000 تومان

قیمت قبل 323,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

کرمان موتور

جک S3 اتوماتیک- 1399

1399-12-17

قیمت 465,000,000 تومان

قیمت قبل 470,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

کرمان موتور

جک S5 اتوماتیک - 1399

1399-12-17

قیمت 630,000,000 تومان

قیمت قبل 660,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

-30,000,000 تومان

Paris

کرمان موتور

هیوندای النترا مونتاژ - مدل 1397

1399-12-17

قیمت 960,000,000 تومان

قیمت قبل 950,000,000 تومان

1399-11-29

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

کرمان موتور

هیوندای آزرا ۲۰۱۸

1399-02-29

قیمت 1,300,000,000 تومان

قیمت قبل 1,280,000,000 تومان

1399-02-20

اختلاف

20,000,000 تومان

Paris

کرمان موتور

هیوندای آزرا ۲۰۱۹

1399-03-13

قیمت 1,200,000,000 تومان

قیمت قبل 1,400,000,000 تومان

1399-02-29

اختلاف

-,200,000,000 تومان

هیوندای

Paris

هیوندای

هیوندای i20 مونتاژ

1399-12-17

قیمت 760,000,000 تومان

قیمت قبل 765,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای اکسنت مدل 2017 - وارداتی

1399-12-17

قیمت 730,000,000 تومان

قیمت قبل 745,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

-15,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای سوناتا GLS+

1399-07-21

قیمت 1,720,000,000 تومان

قیمت قبل 1,715,000,000 تومان

1399-07-16

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای توسان ix35 وارداتی مدل 2017

1399-12-17

قیمت 1,780,000,000 تومان

قیمت قبل 1,700,000,000 تومان

1399-11-26

اختلاف

80,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای سانتافه ix45 فول . 6 رادار وارداتی 2017

1399-12-17

قیمت 1,975,000,000 تومان

قیمت قبل 1,980,000,000 تومان

1399-12-06

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای النترا ۲۰۱۷

1398-09-18

قیمت 470,000,000 تومان

قیمت قبل 440,000,000 تومان

1398-09-16

اختلاف

30,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای النترا وارداتی - مدل 2018

1399-12-17

قیمت 1,150,000,000 تومان

قیمت قبل 1,140,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای سوناتا . فول ۲۰۱۷

1399-01-20

قیمت 885,000,000 تومان

قیمت قبل 830,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

55,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای سوناتا GLS+ تیپ 3

1399-09-29

قیمت 1,950,000,000 تومان

قیمت قبل 1,980,000,000 تومان

1399-09-23

اختلاف

-30,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای سوناتا هیبرید تیپ 1 GL مدل 2018

1399-12-17

قیمت 1,660,000,000 تومان

قیمت قبل 1,680,000,000 تومان

1399-11-29

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای سوناتا هیبرید تیپ 2 GLS مدل 2018

1399-12-17

قیمت 1,730,000,000 تومان

قیمت قبل 1,750,000,000 تومان

1399-11-29

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای سوناتا هیبرید تیپ 3 GLS Plus مدل 2018

1399-12-17

قیمت 1,800,000,000 تومان

قیمت قبل 1,830,000,000 تومان

1399-11-29

اختلاف

-30,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای توسان ۲۰۱۷

1399-01-20

قیمت 865,000,000 تومان

قیمت قبل 840,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

25,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای توسان ix35 دو دیفرانسیل شرکتی - مدل 2017

1399-12-17

قیمت 1,730,000,000 تومان

قیمت قبل 1,735,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای سانتافه ix45 4 سیلندر دو دیفرانسیل وارداتی - مدل 2018

1399-12-17

قیمت 2,350,000,000 تومان

قیمت قبل 2,300,000,000 تومان

1399-11-28

اختلاف

50,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای آزرا گرنجور 4 سیلندر - مدل 2018

1399-12-17

قیمت 2,200,000,000 تومان

قیمت قبل 2,100,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

100,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای آزرا گرنجور 2019

1399-12-17

قیمت 2,400,000,000 تومان

قیمت قبل 2,290,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

110,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای اکسنت (مونتاژ) مدل 2017

1399-12-17

قیمت 700,000,000 تومان

قیمت قبل 710,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای سانتافه ix45 4 سیلندر دو دیفرانسیل شرکتی - مدل 2017

1399-12-17

قیمت 2,000,000,000 تومان

قیمت قبل 1,900,000,000 تومان

1399-11-28

اختلاف

100,000,000 تومان

کارمانیا

Paris

کارمانیا

بی‌ وای دی F3 – دنده‌ای

1398-07-21

قیمت 145,000,000 تومان

قیمت قبل 135,000,000 تومان

1398-04-16

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

کارمانیا

بی‌ وای دی S6

1398-07-21

قیمت 265,000,000 تومان

قیمت قبل 270,000,000 تومان

1398-07-13

اختلاف

-5,000,000 تومان

گروه بهمن

Paris

گروه بهمن

مزدا 3 تیپ 4 - 1398

1399-12-17

قیمت 890,000,000 تومان

قیمت قبل 880,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

گروه بهمن

بسترن B30 مدل 1399

1399-12-17

قیمت 440,000,000 تومان

قیمت قبل 445,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

گروه بهمن

وانت کارا تک کابین

1399-12-17

قیمت 210,000,000 تومان

قیمت قبل 212,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

گروه بهمن

وانت کارا دو کابین

1399-12-17

قیمت 221,000,000 تومان

قیمت قبل 222,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

گروه بهمن

وانت کاپرا 2 دو دیفرانسیل مدل 1399

1399-12-17

قیمت 535,000,000 تومان

قیمت قبل 545,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

گروه بهمن

هاوال H2 مدل 1398

1399-12-17

قیمت 660,000,000 تومان

قیمت قبل 650,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

10,000,000 تومان

مدیران خودرو

Paris

مدیران خودرو

MVM 110 S

1397-12-15

قیمت 100,810,000 تومان

قیمت قبل 52,960,000 تومان

1397-12-13

اختلاف

47,850,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام وی ام MVM 315 هاچ بک مدل 1399

1399-12-17

قیمت 265,000,000 تومان

قیمت قبل 267,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام وی ام X22 دنده ای لاکچری مدل 1399

1399-12-17

قیمت 342,000,000 تومان

قیمت قبل 350,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

-8,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام وی ام X22 دنده ای اسپورت اکسلنت مدل 1399

1399-12-17

قیمت 358,000,000 تومان

قیمت قبل 365,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

-7,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام وی ام X22 اتوماتیک لاکچری مدل 1399

1399-12-17

قیمت 432,000,000 تومان

قیمت قبل 435,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام وی ام X22 اتوماتیک اسپورت اکسلنت مدل 1399

1399-12-17

قیمت 443,000,000 تومان

قیمت قبل 445,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام وی ام X33 اسپورت مدل 1399

1399-10-17

قیمت 510,000,000 تومان

قیمت قبل 545,000,000 تومان

1399-10-16

اختلاف

-35,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری آریزو 5 دنده ‌ای لاکچری مدل 1399

1399-12-17

قیمت 440,000,000 تومان

قیمت قبل 445,000,000 تومان

1399-12-09

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت توربو مدل 1399

1399-12-17

قیمت 525,000,000 تومان

قیمت قبل 530,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری تیگو 5 IE مدل 1399

1399-12-17

قیمت 655,000,000 تومان

قیمت قبل 675,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری تیگو ۵ (IE)

1399-03-27

قیمت 395,300,000 تومان

قیمت قبل 398,000,000 تومان

1399-03-03

اختلاف

-2,700,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری تیگو 7 IE مدل 1399

1399-12-17

قیمت 870,000,000 تومان

قیمت قبل 865,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام‌جی ۳۶۰ دنده‌ای

1398-04-13

قیمت 165,000,000 تومان

قیمت قبل 160,000,000 تومان

1398-04-12

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام‌جی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو

1398-09-10

قیمت 197,000,000 تومان

قیمت قبل 200,000,000 تومان

1398-07-06

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس

1398-09-10

قیمت 140,000,000 تومان

قیمت قبل 132,000,000 تومان

1398-08-22

اختلاف

8,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

وانت تک کابین آراز تک دف

1398-07-02

قیمت 164,000,000 تومان

قیمت قبل 200,000,000 تومان

1398-04-13

اختلاف

-36,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل

1398-06-31

قیمت 189,000,000 تومان

قیمت قبل 220,000,000 تومان

1398-04-13

اختلاف

-31,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل

1398-06-10

قیمت 230,000,000 تومان

قیمت قبل 260,000,000 تومان

1398-04-09

اختلاف

-30,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

وانت دو کابین آسنا

1398-09-10

قیمت 375,000,000 تومان

قیمت قبل 360,000,000 تومان

1398-09-06

اختلاف

15,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری آریزو 6 اتوماتیک اکسلنت توربو مدل 1399

1399-12-17

قیمت 750,000,000 تومان

قیمت قبل 740,000,000 تومان

1399-12-02

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری تیگو 7 (New)

1399-03-24

قیمت 515,000,000 تومان

قیمت قبل 510,000,000 تومان

1399-03-01

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

فوتون ساوانا مدل 1399

1399-12-17

قیمت 950,000,000 تومان

قیمت قبل 955,000,000 تومان

1399-12-16

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

هن تنگ X5

1398-07-02

قیمت 239,000,000 تومان

قیمت قبل 280,000,000 تومان

1398-05-06

اختلاف

-41,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

هن تنگ X7

1398-09-10

قیمت 480,000,000 تومان

قیمت قبل 465,000,000 تومان

1398-08-18

اختلاف

15,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

کوپا (Exclusive)

1398-04-17

قیمت 310,000,000 تومان

قیمت قبل 350,000,000 تومان

1398-03-18

اختلاف

-40,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

کوپا (Royal)

1398-09-10

قیمت 342,000,000 تومان

قیمت قبل 340,000,000 تومان

1398-09-06

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

کوپا ‏ ، فلگشیپ مدل 1399

1399-10-11

قیمت 885,000,000 تومان

قیمت قبل 383,000,000 تومان

1398-09-10

اختلاف

502,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری تیگو ۷ (IE)xxx

1398-08-04

قیمت 385,000,000 تومان

قیمت قبل 388,000,000 تومان

1398-07-24

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

بیسو T3 تیپ LU

1398-09-10

قیمت 242,000,000 تومان

قیمت قبل 225,000,000 تومان

1398-08-22

اختلاف

17,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

بیسو T3 تیپ EX

1398-09-10

قیمت 255,000,000 تومان

قیمت قبل 242,000,000 تومان

1398-08-22

اختلاف

13,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

بیسو T5

1398-08-11

قیمت 0 تومان

قیمت قبل 0 تومان

1398-04-11

اختلاف

0 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام جی RX5

1398-08-22

قیمت 530,000,000 تومان

قیمت قبل 550,000,000 تومان

1398-07-13

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری تیگو ۵ (IL) مدل ۹۸

1398-10-14

قیمت 319,000,000 تومان

قیمت قبل 326,000,000 تومان

1398-09-30

اختلاف

-7,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری تیگو ۵ (IE) مدل ۹۸

1398-10-14

قیمت 330,000,000 تومان

قیمت قبل 336,000,000 تومان

1398-09-30

اختلاف

-6,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام جی RX5 (فول)

1398-09-10

قیمت 500,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

500,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام وی ام X55 اکسلنت مدل 1399

1399-12-17

قیمت 695,000,000 تومان

قیمت قبل 710,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

-15,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام وی ام X55 اکسلنت اسپرت مدل 1399

1399-12-17

قیمت 735,000,000 تومان

قیمت قبل 740,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام وی ام MVM 315 Plus اتومات مدل 1399

1399-12-17

قیمت 355,000,000 تومان

قیمت قبل 350,000,000 تومان

1399-12-11

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

جیلی GC6 اکسلنت مدل 1398

1399-12-17

قیمت 305,000,000 تومان

قیمت قبل 303,000,000 تومان

1399-12-11

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام جی RX5 مدل 2018

1399-12-17

قیمت 1,000,000,000 تومان

قیمت قبل 1,010,000,000 تومان

1399-12-06

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام جی 360 اتوماتیک توربو مدل 2018

1399-12-17

قیمت 455,000,000 تومان

قیمت قبل 460,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام جی 360 دنده ای مدل 2018

1399-12-17

قیمت 365,000,000 تومان

قیمت قبل 366,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام جی GT مدل 2017

1399-12-17

قیمت 575,000,000 تومان

قیمت قبل 570,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام وی ام X33 S اسپرت مدل 1399

1399-12-17

قیمت 480,000,000 تومان

قیمت قبل 490,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام وی ام X33 S اسپرت فیس جدید مدل 1399

1399-12-17

قیمت 520,000,000 تومان

قیمت قبل 505,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

15,000,000 تومان

رنو

Paris

رنو

رنو داستر SE تک دیفرانسیل مدل 2017

1399-12-17

قیمت 590,000,000 تومان

قیمت قبل 595,000,000 تومان

1399-12-06

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

رنو

رنو تلیسمان ۲۰۱۷

1398-09-18

قیمت 670,000,000 تومان

قیمت قبل 660,000,000 تومان

1398-09-16

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

رنو

رنو تالیسمان مدل 2018

1399-12-17

قیمت 1,700,000,000 تومان

قیمت قبل 1,680,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

20,000,000 تومان

Paris

رنو

رنو کولئوس ۲۰۱۷

1398-09-18

قیمت 840,000,000 تومان

قیمت قبل 830,000,000 تومان

1398-09-16

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

رنو

رنو کولیوس مدل 2018

1399-12-17

قیمت 2,100,000,000 تومان

قیمت قبل 1,940,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

160,000,000 تومان

Paris

رنو

رنو داستر SE دو دیفرانسیل مدل 2017

1399-12-17

قیمت 638,000,000 تومان

قیمت قبل 640,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

رنو

رنو داستر PE دو دیفرانسیل مدل 2017

1399-12-17

قیمت 624,000,000 تومان

قیمت قبل 610,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

14,000,000 تومان

Paris

رنو

رنو سیمبل LE مدل 2017

1399-12-17

قیمت 395,000,000 تومان

قیمت قبل 394,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

1,000,000 تومان

Paris

رنو

رنو سیمبل PE مدل 2017

1399-12-17

قیمت 380,000,000 تومان

قیمت قبل 375,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

رنو

رنو فلوئنس E4 اتوماتیک مدل 2017

1399-12-17

قیمت 695,000,000 تومان

قیمت قبل 690,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

رنو

رنو فلوئنس دنده ای مدل 2017

1399-12-17

قیمت 545,000,000 تومان

قیمت قبل 540,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

5,000,000 تومان

تویوتا

Paris

تویوتا

تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۷

1398-09-18

قیمت 750,000,000 تومان

قیمت قبل 650,000,000 تومان

1398-09-09

اختلاف

100,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا C-HR تمام چرخ متحرک Lounge 2018

1399-12-17

قیمت 1,890,000,000 تومان

قیمت قبل 1,820,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

70,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا CH-R تیپ ادونس

1398-04-12

قیمت 710,000,000 تومان

قیمت قبل 711,000,000 تومان

1398-03-30

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا CH-R تیپ آیکون

1398-04-12

قیمت 740,000,000 تومان

قیمت قبل 741,000,000 تومان

1398-03-30

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا پریوس تیپ C مدل 2017

1399-12-17

قیمت 1,120,000,000 تومان

قیمت قبل 1,100,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

20,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ – تیپ ۳

1398-09-18

قیمت 950,000,000 تومان

قیمت قبل 885,000,000 تومان

1398-09-09

اختلاف

65,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا راوفور دو دیفرانسیل عمان مدل 2018

1399-12-17

قیمت 2,400,000,000 تومان

قیمت قبل 2,280,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

120,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا راو 4

1399-07-03

قیمت 2,310,000,000 تومان

قیمت قبل 2,300,000,000 تومان

1399-07-01

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دنده‌ای

1398-07-13

قیمت 900,000,000 تومان

قیمت قبل 870,000,000 تومان

1398-05-17

اختلاف

30,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک

1399-02-01

قیمت 1,280,000,000 تومان

قیمت قبل 1,300,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا C-HR تمام چرخ محرک تیپ Style 2018

1399-12-17

قیمت 2,150,000,000 تومان

قیمت قبل 2,100,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

50,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا C-HR تمام چرخ متحرک Icon 2018

1399-12-17

قیمت 1,860,000,000 تومان

قیمت قبل 1,770,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

90,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا راوفور دو دیفرانسیل امارات 2018

1399-12-17

قیمت 2,280,000,000 تومان

قیمت قبل 2,210,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

70,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم 2018

1399-12-17

قیمت 2,330,000,000 تومان

قیمت قبل 2,240,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

90,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا C-HR هیبرید مدل 2018 - تیپ Style

1399-12-17

قیمت 1,950,000,000 تومان

قیمت قبل 1,920,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

30,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا C-HR هیبرید مدل 2018 - تیپ Lounge

1399-12-17

قیمت 1,850,000,000 تومان

قیمت قبل 1,830,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

20,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا C-HR هیبرید مدل 2018 - تیپ Icon

1399-12-17

قیمت 1,780,000,000 تومان

قیمت قبل 1,730,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

50,000,000 تومان

لکسوس

Paris

لکسوس

لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت

1399-02-15

قیمت 1,810,000,000 تومان

قیمت قبل 1,805,000,000 تومان

1399-02-13

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

لکسوس

لکسوس NX200 T هفت کلید – F اسپورت

1398-09-18

قیمت 1,580,000,000 تومان

قیمت قبل 1,280,000,000 تومان

1398-09-09

اختلاف

300,000,000 تومان

Paris

لکسوس

لکسوس NX 300h هیبرید مدل 2017 - هفت کلید

1399-12-17

قیمت 3,500,000,000 تومان

قیمت قبل 3,330,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

170,000,000 تومان

Paris

لکسوس

لکسوس NX200 fsport توربو مدل 2017 - هفت کلید

1399-12-17

قیمت 3,600,000,000 تومان

قیمت قبل 3,580,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

20,000,000 تومان

Paris

لکسوس

لکسوس RX200T fsport توربو مدل 2018 - هشت کلید

1399-12-17

قیمت 7,200,000,000 تومان

قیمت قبل 7,000,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

200,000,000 تومان

Paris

لکسوس

لکسوس NX200 T هفت کلید

1399-09-27

قیمت 3,760,000,000 تومان

قیمت قبل 3,665,000,000 تومان

1399-09-23

اختلاف

95,000,000 تومان

Paris

لکسوس

لکسوس RX200T fsport توربو مدل 2017 - هشت کلید

1399-12-17

قیمت 6,700,000,000 تومان

قیمت قبل 6,600,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

100,000,000 تومان

Paris

لکسوس

لکسوس RX200T fsport توربو مدل 2018 - چهار کلید

1399-12-17

قیمت 6,900,000,000 تومان

قیمت قبل 6,750,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

150,000,000 تومان

Paris

لکسوس

لکسوس RX200T fsport توربو مدل 2018 - دو کلید

1399-12-17

قیمت 6,700,000,000 تومان

قیمت قبل 6,550,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

150,000,000 تومان

Paris

لکسوس

لکسوس RX200T توربو لاکچری مدل 2017

1399-12-17

قیمت 6,600,000,000 تومان

قیمت قبل 6,500,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

100,000,000 تومان

نیسان

Paris

نیسان

نیسان جوک اسکای پک مدل 2017

1399-12-17

قیمت 950,000,000 تومان

قیمت قبل 940,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

نیسان

نیسان جوک پلاتینیوم مدل 2017

1399-12-17

قیمت 1,050,000,000 تومان

قیمت قبل 990,000,000 تومان

1399-11-26

اختلاف

60,000,000 تومان

Paris

نیسان

نیسان جوک اسپرت مدل 2017

1399-12-17

قیمت 1,330,000,000 تومان

قیمت قبل 1,350,000,000 تومان

1399-12-09

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

نیسان

نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷

1399-02-01

قیمت 880,000,000 تومان

قیمت قبل 890,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

نیسان

نیسان ایکس تریل مدل 2018

1399-12-17

قیمت 2,400,000,000 تومان

قیمت قبل 2,230,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

170,000,000 تومان

میتسوبیشی

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸

1399-12-17

قیمت 640,000,000 تومان

قیمت قبل 660,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی لنسر ۲۰۱۷

1398-09-18

قیمت 350,000,000 تومان

قیمت قبل 340,000,000 تومان

1398-09-16

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی لنسر 1.8 لیتر اتوماتیک مدل 2018

1399-12-17

قیمت 860,000,000 تومان

قیمت قبل 845,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

15,000,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی اکلیپس کراس

1397-09-03

قیمت 264,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

264,000,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی ASX تیپ 4 2018

1399-12-17

قیمت 1,550,000,000 تومان

قیمت قبل 1,530,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

20,000,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸

1399-02-01

قیمت 680,000,000 تومان

قیمت قبل 690,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷

1398-01-26

قیمت 679,790,000 تومان

قیمت قبل 679,380,000 تومان

1398-01-25

اختلاف

410,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی اوتلندر تیپ 5 مدل 2018

1399-12-17

قیمت 1,800,000,000 تومان

قیمت قبل 1,740,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

60,000,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی اوتلندر هیبریدی PHEV 2018

1399-12-17

قیمت 2,250,000,000 تومان

قیمت قبل 2,200,000,000 تومان

1399-11-26

اختلاف

50,000,000 تومان

DS

Paris

DS

دی اس 3 مدل 2018

1399-12-17

قیمت 1,280,000,000 تومان

قیمت قبل 1,300,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

DS

دی اس 5 مدل 2018

1399-12-17

قیمت 990,000,000 تومان

قیمت قبل 1,000,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

DS

دی اس 6 مدل 2018

1399-12-17

قیمت 1,850,000,000 تومان

قیمت قبل 1,900,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

-50,000,000 تومان

Paris

DS

دی اس 7 اپرا مدل 2018

1399-12-17

قیمت 3,150,000,000 تومان

قیمت قبل 3,020,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

130,000,000 تومان

Paris

DS

دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳

1398-06-11

قیمت 1,550,000,000 تومان

قیمت قبل 1,500,000,000 تومان

1398-06-02

اختلاف

50,000,000 تومان

مرسدس بنز

Paris

مرسدس بنز

بنز CLA200 فول ۲۰۱۶

1398-04-22

قیمت 1,800,000,000 تومان

قیمت قبل 1,798,380,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

1,620,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز CLA45 فول ۲۰۱۶

1398-06-02

قیمت 1,340,000,000 تومان

قیمت قبل 1,300,000,000 تومان

1398-05-31

اختلاف

40,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

مرسدس بنز CLA45 مدل 2017

1399-12-17

قیمت 3,800,000,000 تومان

قیمت قبل 1,600,000,000 تومان

1398-06-02

اختلاف

2,200,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز GLA45 فول ۲۰۱۶

1398-05-14

قیمت 1,300,000,000 تومان

قیمت قبل 2,200,000,000 تومان

1398-02-29

اختلاف

-,900,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز GLA45 فول ۲۰۱۷

1398-06-02

قیمت 1,150,000,000 تومان

قیمت قبل 2,300,000,000 تومان

1398-02-29

اختلاف

-1,150,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز E200 مدل ۲۰۱۶

1398-07-13

قیمت 1,450,000,000 تومان

قیمت قبل 1,400,000,000 تومان

1398-07-11

اختلاف

50,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز E200 نیوفیس ۲۰۱۷

1398-07-13

قیمت 2,450,000,000 تومان

قیمت قبل 2,500,000,000 تومان

1398-06-31

اختلاف

-50,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

مرسدس بنز کلاس E250 مدل 2016

1399-12-17

قیمت 5,000,000,000 تومان

قیمت قبل 4,840,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

160,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز E250 نیوفیس ۲۰۱۷

1398-05-27

قیمت 1,700,000,000 تومان

قیمت قبل 2,500,000,000 تومان

1398-02-29

اختلاف

-,800,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز GLA45 فول ۲۰۱۸

1398-02-29

قیمت 2,600,000,000 تومان

قیمت قبل 2,596,100,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

3,900,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز E200 نیوفیس ۲۰۱۸

1398-09-18

قیمت 3,200,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

3,200,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز CLA200 فول 2016

1399-02-15

قیمت 1,855,000,000 تومان

قیمت قبل 1,850,000,000 تومان

1399-01-27

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز CLA45 فول 2016

1399-02-15

قیمت 1,900,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

1,900,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز CLA45 فول 2017

1399-02-15

قیمت 2,200,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

2,200,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز GLA45 فول 2017

1399-02-15

قیمت 1,700,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

1,700,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز E200 مدل 2016

1399-02-15

قیمت 1,755,000,000 تومان

قیمت قبل 1,752,000,000 تومان

1399-01-20

اختلاف

3,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

مرسدس بنز کلاس E200 مدل 2017 - دو کلید

1399-12-17

قیمت 6,250,000,000 تومان

قیمت قبل 6,200,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

50,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

مرسدس بنز کلاس E200 مدل 2017 - سه کلید

1399-12-17

قیمت 6,350,000,000 تومان

قیمت قبل 6,300,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

50,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

مرسدس بنز کلاس E200 مدل 2017 - چهار کلید با سیستم صوتی برمستر

1399-12-17

قیمت 6,700,000,000 تومان

قیمت قبل 6,650,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

50,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

مرسدس بنز کلاس E250 چهار کلید با سیستم صوتی برمستر

1399-09-26

قیمت 5,445,000,000 تومان

قیمت قبل 5,740,000,000 تومان

1399-09-23

اختلاف

-,295,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

مرسدس بنز کلاس E200 مدل 2018 - یک کلید

1399-12-17

قیمت 7,100,000,000 تومان

قیمت قبل 7,000,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

100,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

مرسدس بنز کلاس E200 مدل 2017 - یک کلید

1399-12-17

قیمت 5,950,000,000 تومان

قیمت قبل 5,900,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

50,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

مرسدس بنز کلاس E200 مدل 2017 - بدون کلید

1399-12-17

قیمت 5,200,000,000 تومان

قیمت قبل 5,850,000,000 تومان

1399-12-02

اختلاف

-,650,000,000 تومان

سانگ یانگ

Paris

سانگ یانگ

سانگ‌یانگ تیولی ۲۰۱۷

1398-09-18

قیمت 370,000,000 تومان

قیمت قبل 352,000,000 تومان

1398-09-16

اختلاف

18,000,000 تومان

Paris

سانگ یانگ

سانگ یانگ تیوولی

1399-09-15

قیمت 885,000,000 تومان

قیمت قبل 925,000,000 تومان

1399-09-13

اختلاف

-40,000,000 تومان

Paris

سانگ یانگ

سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس مدل 2018

1399-12-17

قیمت 1,300,000,000 تومان

قیمت قبل 1,120,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

180,000,000 تومان

Paris

سانگ یانگ

سانگ یانگ رکستون G4 مدل 2018

1399-12-17

قیمت 2,400,000,000 تومان

قیمت قبل 2,380,000,000 تومان

1399-12-09

اختلاف

20,000,000 تومان

Paris

سانگ یانگ

سانگ یانگ تیوولی آرمور مدل 2018

1399-12-17

قیمت 810,000,000 تومان

قیمت قبل 800,000,000 تومان

1399-12-06

اختلاف

10,000,000 تومان

پورشه

Paris

پورشه

پورشه باکستر مدل 2017

1399-12-17

قیمت 5,000,000,000 تومان

قیمت قبل 3,200,000,000 تومان

1399-02-01

اختلاف

1,800,000,000 تومان

Paris

پورشه

پورشه باکستر S

1398-06-13

قیمت 2,100,000,000 تومان

قیمت قبل 2,200,000,000 تومان

1398-06-02

اختلاف

-,100,000,000 تومان

Paris

پورشه

پورشه ماکان توربو مدل 2018

1399-12-17

قیمت 5,650,000,000 تومان

قیمت قبل 5,300,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

350,000,000 تومان

Paris

پورشه

پورشه ماکان ۲٫۰ توربو

1398-02-29

قیمت 2,800,000,000 تومان

قیمت قبل 2,793,280,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

6,720,000 تومان

بی ام و

Paris

بی ام و

بی‌ام و I8 فول – ۲۰۱۶

1398-02-29

قیمت 3,500,000,000 تومان

قیمت قبل 3,492,650,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

7,350,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۱۲۰ پنج در – Premium 2018

1398-04-12

قیمت 800,000,000 تومان

قیمت قبل 839,000,000 تومان

1398-03-04

اختلاف

-39,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۱۲۰ پنج در – Executive 2018

1398-07-29

قیمت 2,000,000,000 تومان

قیمت قبل 880,000,000 تومان

1398-04-12

اختلاف

1,120,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و سری ۲ – Active Tourer 2018

1398-05-14

قیمت 900,000,000 تومان

قیمت قبل 920,000,000 تومان

1398-04-06

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۳۲۰I

1398-05-19

قیمت 1,240,000,000 تومان

قیمت قبل 1,250,000,000 تومان

1398-05-14

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۳۳۰I

1399-01-20

قیمت 1,550,000,000 تومان

قیمت قبل 1,450,000,000 تومان

1398-11-16

اختلاف

100,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Business Plus

1398-02-18

قیمت 2,080,000,000 تومان

قیمت قبل 1,648,510,000 تومان

1398-01-26

اختلاف

431,490,000 تومان

Paris

بی ام و

بی ام سری 5 سدان 530i تیپ 2018 Progressive sport

1399-12-17

قیمت 4,400,000,000 تومان

قیمت قبل 4,300,000,000 تومان

1399-11-29

اختلاف

100,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی ام سری 5 سدان 530i تیپ 2018 Progressive Plus

1399-12-17

قیمت 4,600,000,000 تومان

قیمت قبل 4,550,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

50,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Perfection

1399-01-20

قیمت 2,200,000,000 تومان

قیمت قبل 2,100,000,000 تومان

1398-11-16

اختلاف

100,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی ام و سری 7 730Li تیپ 2018 Legacy Sport

1399-12-17

قیمت 8,040,000,000 تومان

قیمت قبل 8,080,000,000 تومان

1399-12-06

اختلاف

-40,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY SPORT

1399-01-20

قیمت 2,950,000,000 تومان

قیمت قبل 2,850,000,000 تومان

1398-11-16

اختلاف

100,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY LOUNGE

1399-02-15

قیمت 3,300,000,000 تومان

قیمت قبل 3,100,000,000 تومان

1399-01-20

اختلاف

200,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی ام و سری 7 730Li تیپ 2017 Intelligent

1399-12-17

قیمت 6,500,000,000 تومان

قیمت قبل 6,400,000,000 تومان

1399-11-29

اختلاف

100,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و X1 مدل ۲۵I تیپ Adventure Sport

1399-01-20

قیمت 1,650,000,000 تومان

قیمت قبل 1,550,000,000 تومان

1398-11-16

اختلاف

100,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی ام و X3 X3 28 Dynamic

1399-12-17

قیمت 4,000,000,000 تومان

قیمت قبل 3,650,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

350,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و X4 مدل ۲۸I تیپ Exclusive

1399-01-20

قیمت 2,400,000,000 تومان

قیمت قبل 2,300,000,000 تومان

1398-11-16

اختلاف

100,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی ام و سری 2 کروک 230i 2017

1399-12-17

قیمت 2,280,000,000 تومان

قیمت قبل 2,270,000,000 تومان

1399-11-14

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی ام و سری 7 730Li تیپ 2018 INDIVIUAL

1399-12-17

قیمت 7,700,000,000 تومان

قیمت قبل 7,600,000,000 تومان

1399-11-29

اختلاف

100,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۲۱۸

1399-01-20

قیمت 920,000,000 تومان

قیمت قبل 881,000,000 تومان

1398-11-16

اختلاف

39,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی ام و سری 1 هاچ بک 120i تیپ 2018 Premium

1399-12-17

قیمت 1,890,000,000 تومان

قیمت قبل 1,850,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

40,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی ام و سری 1 هاچ بک 120i تیپ Executive 2018

1399-12-17

قیمت 1,890,000,000 تومان

قیمت قبل 1,830,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

60,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی ام و سری 1 هاچ بک 125i تیپ Dynamic sport 2018

1399-12-17

قیمت 2,200,000,000 تومان

قیمت قبل 2,130,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

70,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی ام و سری 2 اکتیوتورر ‏ ، 218i تیپ Executive 2018

1399-12-17

قیمت 1,600,000,000 تومان

قیمت قبل 1,580,000,000 تومان

1399-11-13

اختلاف

20,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی ام و سری 2 اکتیوتورر ‏ ، 218i تیپ Convenience 2018

1399-12-17

قیمت 1,630,000,000 تومان

قیمت قبل 1,600,000,000 تومان

1399-11-14

اختلاف

30,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی ام و سری 2 کروک 220i 2017

1399-12-17

قیمت 2,000,000,000 تومان

قیمت قبل 1,970,000,000 تومان

1399-11-11

اختلاف

30,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی ام و سری 3 320i تیپ 2018 Legend

1399-12-17

قیمت 2,400,000,000 تومان

قیمت قبل 2,550,000,000 تومان

1399-11-21

اختلاف

-,150,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی ام و سری 3 330i تیپ 2018 Performance

1399-12-17

قیمت 2,950,000,000 تومان

قیمت قبل 2,850,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

100,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی ام سری 5 سدان 530i تیپ 2018 Perfection

1399-12-17

قیمت 4,800,000,000 تومان

قیمت قبل 4,670,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

130,000,000 تومان

Paris

بی ام و

سری 5 سدان 530i 2018 Progressive sport

1399-02-15

قیمت 2,400,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

2,400,000,000 تومان

Paris

بی ام و

سری 5 سدان 530i 2018 Progressive Plus

1399-02-14

قیمت 2,300,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

2,300,000,000 تومان

Paris

بی ام و

سری 5 سدان 530i 2018 Business sport plus

1399-02-15

قیمت 2,250,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

2,250,000,000 تومان

Paris

بی ام و

سری 5 سدان 530i 2018 Business pro

1399-02-15

قیمت 2,100,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

2,100,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی ام و سری 7 ، 730li 2017 ، Legacy

1399-02-15

قیمت 3,250,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

3,250,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی ام و سری 7 730Li تیپ 2017 Legacy Sport Lounge

1399-12-17

قیمت 7,000,000,000 تومان

قیمت قبل 6,900,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

100,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی ام و X1 مدل 25I تیپ Adventure

1399-07-06

قیمت 2,955,000,000 تومان

قیمت قبل 2,950,000,000 تومان

1399-07-01

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی ام و X1 مدل 25I تیپ 2017 Epic

1399-12-17

قیمت 2,900,000,000 تومان

قیمت قبل 2,380,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

520,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Adventure

1399-03-24

قیمت 1,420,000,000 تومان

قیمت قبل 1,415,000,000 تومان

1399-02-15

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Advantage

1399-02-15

قیمت 1,400,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

1,400,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Premium

1399-02-15

قیمت 1,390,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

1,390,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی ‌ام و X4 مدل تیپ 2017 Exclusive

1399-09-24

قیمت 4,700,000,000 تومان

قیمت قبل 4,950,000,000 تومان

1399-09-23

اختلاف

-,250,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی ‌ام و X4 مدل 28 تیپ 2017 Exclusive

1399-12-17

قیمت 4,900,000,000 تومان

قیمت قبل 4,000,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

900,000,000 تومان

Volkswagen

Paris

Volkswagen

فولکس واگن گلف GTI 2018

1399-12-17

قیمت 1,900,000,000 تومان

قیمت قبل 1,850,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

50,000,000 تومان

Paris

Volkswagen

فولکس واگن پاسات 2018

1399-12-17

قیمت 2,280,000,000 تومان

قیمت قبل 2,300,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

Volkswagen

فولکس تیگوان مدل 2018

1399-12-17

قیمت 2,450,000,000 تومان

قیمت قبل 2,500,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

-50,000,000 تومان

Paris

Volkswagen

مینی کلاب من S مدل 2020

1399-10-07

قیمت 2,525,000,000 تومان

قیمت قبل 1,550,000,000 تومان

1399-02-01

اختلاف

975,000,000 تومان

Paris

Volkswagen

مینی کانتری من s 2018

1399-12-17

قیمت 32,000,000,000 تومان

قیمت قبل 3,180,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

28,820,000,000 تومان

Paris

Volkswagen

مینی کوپر 5 در 2018

1399-12-17

قیمت 1,950,000,000 تومان

قیمت قبل 1,900,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

50,000,000 تومان

Paris

Volkswagen

مینی کوپر S پنج در 2018

1399-12-17

قیمت 3,100,000,000 تومان

قیمت قبل 3,000,000,000 تومان

1399-11-26

اختلاف

100,000,000 تومان

Paris

Volkswagen

مینی کلاب من S مدل 2018

1399-12-17

قیمت 2,500,000,000 تومان

قیمت قبل 2,450,000,000 تومان

1399-12-10

اختلاف

50,000,000 تومان

ولوو

Paris

ولوو

ولوو XC90 تیپ Momentum

1398-05-01

قیمت 1,800,000,000 تومان

قیمت قبل 2,100,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-,300,000,000 تومان

Paris

ولوو

ولوو XC90 مدل 2017 - R-DESIGN

1399-12-17

قیمت 6,500,000,000 تومان

قیمت قبل 6,300,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

200,000,000 تومان

Paris

ولوو

ولوو XC90 مدل 2017 - INSCRIPTION

1399-12-17

قیمت 6,400,000,000 تومان

قیمت قبل 6,200,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

200,000,000 تومان

Paris

ولوو

بورگوارد BX5 آلتیمیت مدل 2018

1399-12-17

قیمت 1,300,000,000 تومان

قیمت قبل 1,250,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

50,000,000 تومان

Paris

ولوو

بورگوارد BX7 آلتیمیت مدل 2018

1399-12-17

قیمت 1,680,000,000 تومان

قیمت قبل 1,650,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

30,000,000 تومان

اس دبلیو ام

Paris

اس دبلیو ام

اس دبلیو ام G01 مدل 1399

1399-12-17

قیمت 770,000,000 تومان

قیمت قبل 780,000,000 تومان

1399-12-04

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

اس دبلیو ام

اس دبلیو ام G01F مدل 1399

1399-12-17

قیمت 910,000,000 تومان

قیمت قبل 880,000,000 تومان

1399-11-28

اختلاف

30,000,000 تومان

domy

Paris

domy

دامای X7 مدل 2018

1399-12-17

قیمت 1,500,000,000 تومان

قیمت قبل 1,400,000,000 تومان

1399-10-24

اختلاف

100,000,000 تومان

بی وای دی

Paris

بی وای دی

بی وای دی S6 مدل 2018

1399-12-17

قیمت 680,000,000 تومان

قیمت قبل 670,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

بی وای دی

بی وای دی F3 مدل 2017

1399-12-17

قیمت 300,000,000 تومان

قیمت قبل 305,000,000 تومان

1399-12-06

اختلاف

-5,000,000 تومان

بیسو

Paris

بیسو

بیسو T3 مدل 2019

1399-12-17

قیمت 500,000,000 تومان

قیمت قبل 505,000,000 تومان

1399-12-06

اختلاف

-5,000,000 تومان

hantengautos

Paris

hantengautos

هن تنگ X7 مدل 2019

1399-12-17

قیمت 920,000,000 تومان

قیمت قبل 910,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

10,000,000 تومان

coupa

Paris

coupa

کوپا T10 مدل 2019

1399-10-11

قیمت 935,000,000 تومان

قیمت قبل 930,000,000 تومان

1399-10-10

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

coupa

کوپا T210 Exclusive مدل 2019

1399-12-17

قیمت 990,000,000 تومان

قیمت قبل 975,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

15,000,000 تومان

Paris

coupa

کوپا T210 Royal مدل 2019

1399-12-17

قیمت 980,000,000 تومان

قیمت قبل 985,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

-5,000,000 تومان

rigan

Paris

rigan

ریگان کوپا فلگ شیپ مدل 1399

1399-12-17

قیمت 990,000,000 تومان

قیمت قبل 985,000,000 تومان

1399-12-04

اختلاف

5,000,000 تومان

amico

Paris

amico

آمیکو آسنا دوکابین مدل 1398

1399-12-17

قیمت 850,000,000 تومان

قیمت قبل 855,000,000 تومان

1399-12-06

اختلاف

-5,000,000 تومان

آلفارومئو

Paris

آلفارومئو

آلفارومئو جولیتا مدل 2017

1399-12-17

قیمت 1,400,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

1,400,000,000 تومان

Paris

آلفارومئو

آلفارومئو 4c مدل 2015

1399-12-17

قیمت 4,400,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

4,400,000,000 تومان

Paris

آلفارومئو

آلفارومئو میتو مدل 2015

1399-12-17

قیمت 650,000,000 تومان

قیمت قبل 620,000,000 تومان

1399-11-07

اختلاف

30,000,000 تومان

baic

Paris

baic

بایک سنوا X25 مدل 2019

1399-12-17

قیمت 437,000,000 تومان

قیمت قبل 435,000,000 تومان

1399-11-30

اختلاف

2,000,000 تومان

gakgono-tarmpchi

Paris

gakgono-tarmpchi

گک گونو ترامپچی GA3S مدل 2015

1399-12-17

قیمت 400,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

400,000,000 تومان

uaz

Paris

uaz

یواز پاتریوت مدل 2019

1399-12-17

قیمت 660,000,000 تومان

قیمت قبل 664,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

-4,000,000 تومان

Paris

uaz

یواز پیکاپ مدل 2019

1399-12-17

قیمت 615,000,000 تومان

قیمت قبل 617,000,000 تومان

1399-12-14

اختلاف

-2,000,000 تومان

Luxgen

Paris

Luxgen

لوکسژن U6 توربو مدل 2019

1399-12-17

قیمت 993,000,000 تومان

قیمت قبل 990,000,000 تومان

1399-12-13

اختلاف

3,000,000 تومان